Współpracujemy

Zgoda na wykonywanie ratownictwa wodnego
Decyzja Nr 41/2024 DRIOL-NRGW 0272-42/2014

Wsparcie w realizacji zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze ratownictwa i ochrony ludności z zakresu ratownictwa wodnego.

Realizacje zadań publicznych ratownictwo i ochrona ludności.

Współpraca ze służbami
Sponsorzy
Facebook

Zarząd Miejskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Oświęcimiu

W dniu 5 września 2023r. zgodnie z wcześniej podaną informacją odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Miejskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Oświęcimiu.
Na spotkaniu zostały przedstawione sprawozdania pracy Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej za rok 2018-2023, a także plany działalności i plany finansowe na rok bieżący. Walne Zebranie Członków po zapoznaniu się ze sprawozdaniami udzieliło zarządowi absolutorium za lata 2018-2023. Podczas zebrania został wybrany także nowy Zarząd oraz Komisja Rewizyjna.

Przedstawiamy nowy skład Zarządu Miejskiego Wodnego Pogotowia Ochotniczego Ratunkowego w Oświęcimiu:
Prezes: Przemysław Dziedzic
Wiceprezes: Krzysztof Wisła
Skarbnik: Wojciech Kulak
Sekretarz: Anna Kulak

Nowy skład Komisji Rewizyjnej:
Przewodniczący: Szymon Pawlica
Członek komisji: Joanna Matejowska
Członek komisji: Kamil Papuga

Bardzo dziękujemy wszystkim za przybycie. Gratulujemy wybranym i życzymy pomyślności oraz owocnej współpracy! 💪🏼

keyboard_arrow_up