O nas

Miejskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Oświęcimiu jest stowarzyszeniem, posiadającym blisko 200 czynnych członków. Zdecydowana większość zrzeszonych to ratownicy wodni.

Jesteśmy podmiotem, który od 2014 roku posiada zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na wykonywanie ratownictwa wodnego oraz wpis do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

✓ Jesteśmy również członkiem WOPR oraz ILS.

✓ Działamy zgodnie z ustawą Prawo o stowarzyszeniach i funkcjonujemy na podstawie statutu.

✓ Obszarem działania naszej jednostki jest głównie Powiat Oświęcimski i Województwo Małopolskie, co nie znaczy, że nie podejmujemy się pracy i działań na pozostałym terytorium RP czy UE.

✓ Współpracujemy z organami administracji publicznej, służbami mundurowymi, innymi jednostkami podległymi Ministrowi Spraw Wewnętrznych.

✓ Zabezpieczamy baseny, kąpieliska, obszary wodne.

✓ Prowadzimy 24 godzinne dyżury ratownicze.

✓ Prowadzimy akcje poszukiwawczo i ratownicze na obszarach wodnych.

✓ Organizujemy i prowadzimy zabezpieczenia różnego typu imprez okolicznościowych.

✓ Prowadzimy pokazy z zakresu Kwalifikowanej pierwszej pomocy i ratownictwa wodnego.

✓ Prowadzimy kampanie profilaktyczne i akcje prewencyjne.

✓ Zajmujemy się edukacją z zakresu pierwszej pomocy i bezpieczeństwa na obszarach wodnych.

Współpracujemy

Zgoda na wykonywanie ratownictwa wodnego
Decyzja Nr 41/2024 DRIOL-NRGW 0272-42/2014

Wsparcie w realizacji zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze ratownictwa i ochrony ludności z zakresu ratownictwa wodnego.

Realizacje zadań publicznych ratownictwo i ochrona ludności.

Współpraca ze służbami
Sponsorzy
Facebook
keyboard_arrow_up