Historia

Za datę rozpoczęcia działalności Miejskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Oświęcimiu uznajemy rok 2008, kiedy to podczas zebrania założycielskiego wybraliśmy pierwszy Zarząd, ustanowiliśmy pierwszy Statut oraz złożyliśmy wniosek o dokonanie wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W roku 2009 MWOPR dostaje zgodę na używanie znaku towarowego WOPR,  wchodząc tym samym w struktury Małopolskiego WOPR-u, jako terenowa jednostka działająca na terenie Powiatu Oświęcimskiego.

W 2013 roku po raz pierwszy startujemy w otwartym konkursie ofert na realizacje zadań publicznych Województwa Małopolskiego z zakresu Ratownictwa Wodnego i Górskiego i otrzymujemy pierwszą dotację w wysokości 20 000 zł. Wsparcie finansowe przeznaczyliśmy na zakup sprzętu ratowniczego i szkoleniowego, bez którego jednostka nie miałaby możliwości rozwoju.

W 2013 roku powołaliśmy również do życia Grupę Interwencyjną w skład, której weszło 10 doskonale wyszkolonych Ratowników Wodnych. Celem GI jest utrzymanie całodobowej gotowości ratowniczej.

W roku 2014 uzyskaliśmy zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na wykonywanie ratownictwa wodnego; tym samym jesteśmy jedyną jednostką na terenie Powiatu Oświęcimskiego, która taką zgodę posiada.

W roku 2015 dzięki staraniom Zarządu Miejskiego WOPR w Oświęcimiu pozyskaliśmy środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w wysokości 20000zł oraz Urzędu Wojewódzkiego na sumę 10000zł. Ponadto ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymaliśmy grant w wysokości 20 000zł, który wraz z wkładem własnym w kwocie 20 000zł pozwolił zakupić łódź motorową BRIG FALCON 450 z silnikiem zaburtowym Honda BF50.

W roku 2016 Miejskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Oświęcimiu otrzymało środki pieniężne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego na realizację zadania pn. „Utrzymanie gotowości ratowniczej. Bezpieczna woda – bezpieczny Powiat Oświęcimski”. Środki w wysokości 40 000 zł umożliwiły zakup sprzętu nurkowego oraz uformowanie Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo Ratowniczej liczącej 6 płetwonurków. W tym samym roku Miejskie WOPR w Oświęcimiu otrzymało dotację w kwocie 10 tys. zł na Utrzymanie gotowości ratowniczej. Organ udzielający dofinansowania  Wojewoda  Małopolski.

Podczas Światowych Dni Młodzieży 2016 pełniliśmy całodzienne dyżury w 4 punktach medycznych rozmieszczonych na terenie Miasta Oświęcim. W przeciągu 2 tygodni w których pielgrzymi z całego świata masowo odwiedzali Oświęcim ratownicy MWOPR udzielali im kwalifikowanej pierwszej pomocy blisko 200 razy.

W roku 2017 otrzymujemy dwie dotacje obie na kwotę dofinansowania 10 000 zł, organami udzielającymi dofinansowania był Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego oraz Małopolski Urząd Wojewódzki.

W sezonie letnim 2017 MWOPR zabezpiecza basen otwarty w Osieku – MOLO RESORT.

Rok 2018 był niewątpliwie przełomowym w naszej dotychczasowej działalności. Zabezpieczaliśmy przez okres całego roku zastępstwa ratownicze na krytej pływalni w OSiR w Brzeszczach. W sezonie letnim nasi ratownicy zabezpieczali Pływalnie w Andrychowie,  basen otwarty w Osieku – MOLO RESORT oraz wypożyczalnię kajaków na rzece Sole.

organizowaliśmy zawody pływackie Mistrzostwa Województwa Małopolskiego w Pływaniu na Oświęcimskiej Krytej Pływalni, na które otrzymaliśmy wsparcie z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 20 000 zł, ponadto wsparło nas wiele firm min. PZU S.A., honorowy patronat nad imprezą obił Prezydent Miasta Oświęcimia.

Ponadto w otwartym konkursie ofert na realizacje zadań publicznych Województwa Małopolskiego z zakresu Ratownictwa Wodnego i Górskiego i otrzymujemy 6 000 zł kwota dotacji przeznaczona została na zakup sprzętu ratowniczego.

Przez ostatnie lata swojej działalności odwiedziliśmy kilkadziesiąt placówek oświatowych, opiekuńczych i wychowawczych, edukując z zakresu pierwszej pomocy i bezpiecznego zachowania nad wodą. Edukacje z zakresu bezpieczeństwa zaczynamy już w przedszkolach.

Prowadzimy szereg kampanii profilaktycznych i prewencyjnych takich jak:

– Bezpieczny Powiat Oświęcimski – Bezpieczna Woda

– Bezpieczne Wakacje z Miejskim WOPR w Oświęcimiu

– Krucha Wyobraźnia – Bezpieczne Ferie Zimowe

– Nie pływam po…

– Nie skacz! Włącz myślenie!

– Naucz się ratować.

Braliśmy udział w niezliczonej ilości pikników, imprez okolicznościowych, uroczystości, podczas których pomagaliśmy uczestnikom, w razie potrzeby udzielając kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Organizujemy i prowadzimy pokazy z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy i ratownictwa wodnego.

Jesteśmy całodobowo przygotowani do prowadzenia akcji ratowniczych i poszukiwawczych na terenie naszego województwa a wyrazie katastrof i klęsk żywiołowych na terenie całego kraju.

W naszych szeregach są świetnie przeszkolenie ratownicy wodni i instruktorzy ratownictwa wodnego posiadający szereg dodatkowych uprawnień przydatnych w ratownictwie wodnym, takich jak patenty płetwonurka, sternika motorowodnego, żeglarza,  kursy specjalistyczne na wodach szybko płynących i powodziowych,  ratownictwa lodowego, obsługi skuterów ratowniczych i wiele, wiele innych.

Dodatkowo jako ratownik wodny, każdy z nas posiada aktualny Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, by móc pracować i podejmować działania ratownicze.

Posiadamy wpis do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Współpracujemy

Zgoda na wykonywanie ratownictwa wodnego
Decyzja Nr 41/2024 DRIOL-NRGW 0272-42/2014

Wsparcie w realizacji zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze ratownictwa i ochrony ludności z zakresu ratownictwa wodnego.

Realizacje zadań publicznych ratownictwo i ochrona ludności.

Współpraca ze służbami
Sponsorzy
Facebook
keyboard_arrow_up