Stowarzyszenie rozpoczynając swoją działalność w 2008 roku nie posiadało swojego majątku, siedziby, niezbędnego do prowadzenia ratownictwa wodnego sprzętu. Nie posiadało nic prócz kilku pasjonatów ratownictwa wodnego, którzy byli

zdeterminowani aby rozwijać ratownictwo wodne i dbać o bezpieczeństwo mieszkańców powiatu oświęcimskiego.

Swoje pierwsze kroki stawialiśmy na użyczonym od innych jednostek sprzęcie, uporczywie dążąc do pozyskania środków finansowych na zakup własnego sprzętu. Pierwszy manekin “Mała Ania” pozwolił na pierwsze szkolenia i ćwiczenia z zakresu pierwszej pomocy i BLS.

Od jednego manekina doszliśmy do momentu w którym w czerwcu bieżącego roku otwieramy profesjonalną Stanice WOPR, gdzie możliwe jest całodobowe pełnienie dyżurów ratowniczych, przechowywanie sprzętu, którego łączna wartość opiewa już na prawie pół miliona złotych. Do momentu jej otwarcia, jednostka do realizacji celów statutowych posiadała wyłącznie nieodpłatnie użyczone od Miasta Oświęcim biuro, wykorzystywane przez liczne stowarzyszenia i fundacje Ziemi Oświęcimskiej. Przed kilkoma laty Zarząd podjął starania aby znaleźć własny „kąt”, zdobyć tożsamość i dać ratownikom miejsce, gdzie będą mogli się spotykać, szkolić, dzielić się swoimi doświadczeniami i pracować dla podniesienia bezpieczeństwa miasta i powiatu oświęcimskiego.

Po wielu spotkaniach, rozmowach, wizjach lokalnych w 2020 roku podczas Sesji Rady Miasta Oświęcim, radni drogą uchwały podjęli decyzję o  przekazaniu w dzierżawę stowarzyszeniu działkę o powierzchni 798m2 przy ul. Bema o nr 620/13 celem zagospodarowania terenu oraz stworzenia bazy ratowniczej.  To według nas i władz miasta było najlepszym możliwym rozwiązaniem. Dało nam pole do działania, dało nam możliwość stworzenia czegoś od podstaw, dostosowanego do naszych potrzeb.  Nie mając wystarczających środków finansowych rozpoczęliśmy starania o zagospodarowanie powierzanego nam terenu. Wszelkie środki finansowe pozyskane przez stowarzyszenie z realizacji celów statutowych wykorzystywane były wyłącznie na budowę. Środki te to jednak kropla w morzu potrzeb na poczet otwarcia bazy ratowniczej. Stworzenie tego wyjątkowego miejsca nie byłoby możliwe bez wsparcia Urzędu Marszałkowskiego, który co rocznie wspiera jednostki ratownictwa wodnego z terenu Małopolski.

Tego samego roku jednostka otrzymała wsparcie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego i dotację na realizacje pierwszego etapu budowy siedziby.  Został sfinansowany zakup ,,modułowego kontenera magazynowo – sprzętowego”.  Rozpoczęto prace związane z zagospodarowaniem terenu, wykonaniem ogrodzenia. Końcem roku powstały projekty przyłącza mediów na w/w działkę.

W roku 2021 otrzymaliśmy kolejny grant z budżetu Urzędu Marszałkowskiego na drugi kontener. Było to bardzo ciężki okres, trudnej sytuacji ekonomicznej na świecie oraz trwającej  epidemii korona-wirusa. Mimo to udało się zakończyć drugi etap. W jego zakres wchodziło stworzenie kolejnego kontenera modułowego na biuro i magazyn.

Dzięki wsparciu darczyńców i środków własnych stowarzyszenia w czerwcu 2023 udało się zakończyć wszystkie prace związane z realizacją projektu ,,stworzenia siedziby w latach 2020-2023”.

Przedsięwzięcie, które Zarząd organizacji podjął na swoje barki było o tyle trudne do zrealizowania i trwało długi okres czasu ponieważ jednostka nie posiadała tak wysokich środków finansowych opiewających na ponad ćwierć miliona złotych, aby projekt zrealizować w jednym roku rozrachunkowym.

Dzięki staraniu Zarządu oraz członków stowarzyszenia w rozciągnięciu na lata i wsparciu ze strony Województwa Małopolskiego oraz darczyńców. Udało się zrealizować w/w projekt.

Dysponujemy sprzętem motorowodnym, quadem, łodziami wiosłowymi, akwalungiem dla ratowników – płetwonurków, środkami łączności i zróżnicowanym sprzętem do ratownictwa wodnego i kwalifikowanej pierwszej pomocy.

keyboard_arrow_up