Miejskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Oświęcimiu
ul. Generała Józefa Bema 1A, 32-600 Oświęcim
tel. +48 723 300 100
e-mail: woproswiecim@gmail.com

Pani Anna Kulak – Kierownik kursu
tel. 781 411 670

Pan Przemysław Dziedzic – Instruktor prowadzący zajęcia praktyczne
tel. 795 508 133

Pani Joanna Matejowska – Instruktor prowadzący zajęcia teoretyczne
tel. 504 329 242

keyboard_arrow_up