Robert Kukowski

Robert Kukowski

 • Instruktor Ratownictwa Wodnego
 • Ratownik WOPR
  • ratownik basenowy
  • ratownik śródlądowy
  • ratownik morski
 • Ratownik KPP
 • Absolwent Wszechnica Świętokrzyska – Pedagogika – specjalność opiekuńczo wychowawcza
 • Absolwent Uniwersytetu Jana Kochanowskiego  w Kielcach – Wychowanie Fizyczne
 • Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego – Archeologia Podwodna
 • Instruktor Pływania
 • Sternik Motorowodny
 • Licencja na holowanie narciarza wodnego lub innych obiektów pływających
 • Płetwonurek Dive Master – CMAS
 • Nauczyciel – Wychowawca w SOSW
Wesprzyj

MWOPR w Oświęcimiu jest stowarzyszeniem, posiadającym blisko 200 czynnych członków. Zdecydowana większość zrzeszonych to ratownicy wodni.


Jaką kwotę chcesz wpłacić?