Krzysztof Wisła

Wiceprezes Krzysztof Wisła

  • Instruktor Ratownictwa Wodnego
  • Ratownik WOPR
  • Ratownik KPP
  • Absolwent AGH Kraków – Górnictwo i Geologia
  • Absolwent Politechniki Krakowskiej – Ochrona Środowiska & BHP
  • Absolwent Politechniki Krakowskiej – Studia Podyplomowe Przygotowanie Pedagogiczne
  • Absolwent GWSH w Katowicach – Zarządzanie Jednotami Służby Zdrowia
  • Instruktor Pływania
  • Sternik Motorowodny
  • Licencja na holowanie narciarza wodnego lub innych obiektów pływających
  • Płetwonurek P1 – CMAS
   • suchy skafander
   • zestaw butlowy
 • Szkolenie przygotowujące nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych z pierwszej pomocy
 • Instruktor IFACC – Instruktor Pierwszej Pomocy,
 • Instruktor Pierwszej Pomocy w miejscu pracy
 • Audytor ISO
 • Pracownik administracyjny, IODO, st. Insp. BHP – służba zdrowia
 • Wiceprezes Zarządu Miejskiego WOPR w Oświęcimiu
Wesprzyj

MWOPR w Oświęcimiu jest stowarzyszeniem, posiadającym blisko 200 czynnych członków. Zdecydowana większość zrzeszonych to ratownicy wodni.


Jaką kwotę chcesz wpłacić?